דק עץ מועדון גמלאים רמת גן

מועדון גמלאים רמת גן דק עץ גוון חום כהה.

תכנון: גילה לדרמן אדריכלי נוף.