פחים מוטמנים

המיכלים לאצירת פסולת מוצעים למגדלים בענף הלול כמו גם, לענף הדיג, ולכל ענפי החי, לאצירת אשפה ביתית ועירונית בכלל בדרך של אצירת אשפה בטמוני קרקע, יחודיים ונבדלים.
המיכלים הטמונים שומרים על טמפרטורות נמוכות בקרקעית המיכל בשל היותו מתחת לאדמה,
דבר המביא לאצירת האשפה בסביבה המונעת קרקע פורייה להתפתחותם של חיידקים הגורמים במצעים שונים לריקבון והתפתחות של ריחות רעים בעיקר בפסולת ביולוגית אך גם בפסולת ביתית.

יש לציין שבשיטה זו נאצרת כמות כפולה ומשולשת של פסולת בשל אופן אצירה אנכית של הפסולת הדוחסת עצמה בשל "העמוד" הנוצר עם צורת המיכל האנכי. מיכלים אלו נאים ומעוצבים, וסביבתם נקייה.