מושבי טריבונה בסיסי צה"ל

טריבונות על גבי טרסות מבלוקי קיסטון עיר הבה"דים, רחבות מסדרים. תכנון: ירון-ארי אדריכלות נוף בע"מ.