נעים מאוד! חדש בולפמן

הסדרה הגאומטרית

חד, קווי, עוצמתי

סדרת ספסלי בטון גאומטריים.

זויות חדות המשתלבות ויוצרות בכל הרכבה מראה דינאמי, משחקים עיצוביים במרחב.

לחבר, לתחום, לפזר, להגדיר או פשוט לדמיין…