בית כנסת הסנה הבוער בה"ד1

מבנה בית הכנסת מייצר מראה להבות אש מבטון. בפרויקט זה ייצרנו פאנלים גליים בגובה 12 מ' וברוחב 1.8 מ'. הבטון בגאומטריה המיוחדת שתכנן האדריכל קיבל מראה מרחף ודינאמי. קירות המבנה נותרו בטון חשוף בחזית ובפנים בית הכנסת.

תכנון: אדר' אלי ארמון, ארמון אדריכלים