בית הכנסת הסנה הבוער, בה"ד 1. פריקסטים גליים מבטון חשוף. תכנון: ארמון אדריכלים.