פריקסטים גליים מבטון חשוף. בית הכנסת הסנה הבוער, בה"ד 1. תכנון: ארמון אדריכלים.