אריחי בטון אדריכלי חלק בגדלים שונים לקיר השילוט ולבמת הדגלים. תכנון: בועז יגו'זינסקי וארי צבי סגל אדריכלים.