חידוש מוזיאון רמת גן

שיקום מוזיאון רמת גן לאומנות

שיקום המוזיאון ברמת גן כולל הוספת קומה, יצירת חיפוי ותריסים דמויי לובר בגבהים משתנים מבטון אדריכלי.

תכנון: אפרת קובלסקי אדריכלים