מכללת עזריאלי ירושלים, חיפוי בטון אדריכליתכנון קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים