רחבת הכניסה של תחנת הרכבת שדרות – חיפוי בטון אדריכלי לבן