בניין חקר מדעי המוח באוניברסיטה העברית

פריקסט מעקה מבטון אדריכלי תוצרת ולפמן תעשיות בפטיו החצר הפנימית של הבניין לחקר מדעי המוח באוניברסיטה העיברית

תכנון: אדריכלים  Foster and Partner לונדון ובר שיפמן נתן ירושלים