מבנה מיגון יביל

מבנים יבילים – ולפמן תעשיות מייצרת ומספקת מבנים יבילים למגוון רחב של שימושים, כגון : חדרי ביטחון, חדרי בקרה, חדרי חשמל, מבנה שירותים, מבנה מטבחון, מבנה משרד  וכו'.

ניתן להזמין את המבנים עם כלים סניטריים, ריצוף דלתות, ארונות מטבח ועוד. ( מצורפים שרטוטים למבנים הללו).

  • ממ"מ – מרחב מוגן מוסדי

ולפמן תעשיות מתכננת ומייצרת  מרחבים מוגנים מוסדיים.

הממ"מ הינו פתרון מיגון מאושר על ידי פיקוד העורף, להצבה הן כיחידה נפרדת והן כיחידת מוצמדת למבנה קיים.

הממ"מ הינו מבנה טרומי יביל המיועד להצבה על פני הקרקע.

הממ"מ מורכב משני חלקים מבנה הממ"מ עצמו והמבואה.

שני החלקים מתחברים באתר זה לזה ע"י ברגים בתוך קופסאות פלדה מעוגנות.

בנייתו של הממ"מ משני חלקים מאפשרת הובלה והצבה, ולאחר חיבור החלקים זה לזה באתר מהווה יחידה אחת שלמה.

ולפמן תעשיות מספקת את הממ"מ עם כל הדרישות הרלוונטיות של פקע"ר, כגון : מערכת אוורור וסינון, בית כיסא כימי, שילוט נדרש, מערכות חשמל, תקשורת , הכנה למזוג וכו'.

כמו כן ניתן להזמין מולפמן תעשיות את השרטוטים הרלוונטיים לשתילה בתוכניות ההגשה.