deltabloc מעקות בטיחות

חברת ולפמן תעשיות מייצרת תחת הסכמי ידע מעקות בטיחות סופגי אנרגיה הבאות לעונות לדרישה לרמות בלימה גבוהות יותר עם רוחב פעיל קטן יותר, תוך שמירה על רמת בטיחות מקסימאלית של הנוסעים ברכב,

של חברת ®DELTA BLOC האוסטרית, אשר ניצבת בחזית העולמית ומובילה בתחום מעקות בטיחות סופגי אנרגיה.

כלל המוצרים של החברה מאושרים לשימוש בהתאם לתקן האירופאי EN1317.

חברת ®DELTABLOC משקיעה משאבים רבים במחקר ובפיתוח מגוון רחב של מוצרים אשר מסוגלים לתת מענה לכל מכשול וסכנה בכביש, תוך התחשבות בתנאי הדרך ,תנאי ההתקנה ,אופן ההתקנה וכו'.