קירות תומכים – קרקע משוריינת

קירות תומכים – קירות קרקע משוריינת "ברק" ו- "קיסטון"

קיר ברק וקיר קיסטון , הינם פתרונות לשריון  וחיזוק של הקרקע .

בקירות קרקע משוריינת, הקיר ניתן לבנייה מאלמנטים טרומיים  במידות 180/125 ס"מ קיר "ברק",

או לחליפין מבלוקי קיסטון.

בגב האלמנטים מבצעים שריון לקרקע בהתאם לת"י 1630.

הקרקע משוריינת באמצעות רשתות גיאוגריד, או באמצעות רשתות פלדה מגלוונת, וכל שכבה מהודקת בקפדנות.

קירות תמך מסוג קרקע משוריינת ניתן ליישם בפרויקטים של כבישים, מסילות רכבת, נציבי קצה בגשרים ולתמוך מגרשים .