קיר קרקע משוריינת דגם ברק של חברת ולפמן כביש 70. תכנון: גרינשטיין הר גיל אדריכלי נוף.

קיר קרקע משוריינת דגם ברק של חברת ולפמן כביש 70, פאנלים דמוי חיפוי אבן חאמי.
תכנון: גרינשטיין הר גיל אדריכלי נוף.