קירות קיסטון

שיטת התמוך בבלוקי קיסטון מבוצעת בעולם לקירות תמך בגבהים גדולים, עד 25 מטר עבור כבישים, מסילות רכבת, נציבי קצה בגשרים ולתמיכת מגרשים. שיטה זו הינה שיטה אידיאלית ליצירת טרסות מגוננות וטרסות ישיבה.