קיר קשתות באהיים עכו

קיר קשתות מסותתות – גדר הקפי בארמון הבאהי, עכו. יצור במחלקת בטון אדריכלי. תכנון: המרכז הבאהי.