מושבי ענבל

לפזר – לחבר – לתחום

מושבי בטון בעיצוב מזמין לשחק בעיצוב המרחב, מזמין להתפנק