מתקן אופניים דגם RACE

מתקן אופניים דגם RACE, התקנת מספר מתקנים ברצף.