ספסלי טריבונה - פסל באבן מערום ספרים של הפסל דוד יסעור

ספסלי טריבונה – מושבי טריבונה מבטון אדריכלי
בנשר