ספסלי טריבונה - מושבי טריבונה בכניסה לסיפרייה העירונית

ספסלי טריבונה – מושבי טריבונה מבטון אדריכלי
בנשר