קניון מעלות – ספסל / עציץ מעגל 180 מבטון לבן ומתקן אופניים RACE.