הדמייה סקייט פארק בעכו – תכנון V5 אדריכלים. שילוב אלמנטים טרומיים להחלקה.