ההתקנה של של סקייטפארק ביהוד. שילוב אלמנטים טרומיים להחלקה.