ספסלי שרונה מבטון אדריכלי בקריית הממשלה בתל אביב. תכנון צור-וולף אדריכלי נוף.