ספסל שרונה מבטון אדריכלי בקריית הממשלה בתל אביב. תכנון צור-וולף אדריכלי נוף.

ספסל שרונה מבטון אדריכלי ברחבת הכניסה של קריית הממשלה בתל אביב. תכנון צור-וולף אדריכלי נוף.