ספסל שרונה מבטון אדריכלי ברחבת הכניסה של קרית הממשה בתל אביב

ספסל שרונה מבטון אדריכלי ברחבת הכניסה של קריית הממשלה בתל אביב. תכנון צור-וולף אדריכלי נוף.