מרכז תרבות רחובות החדשה, תכנון אדר' נוף אילן עקריש