מפעל אלתא אשדוד. ריצוף באבנים משתלבות גדולות מסוג אבן תמנע

מפעל אלתא אשדוד. ריצוף באבנים משתלבות גדולות מסוג תמנע