עתלית. תכנון: משה לנר אדריכלי נוף. כרמלסטון נטע גוון קוקטיל אפורים וכרמלסטון 110 קוקטיל מדברי