גן שמואל הנגיד, פתח תקווה. תכנון: זוהר דבורין אדר' נוף