גן ארבע הבנות, חיפה. תכנון אדריכלית נוף איה שלמון

ריצוף באבנים משתלבות מסוג ריבועית בגדלים שונים בגוון שנהב מסותת.
גן ארבע הבנות, חיפה. תכנון אדריכלית נוף איה שלמון