ריצוף באבנים משתלבות מסוג קלאסית וריבועית. פארק גבעת האהבה, רחובות. תכונן משרד מילר בלום אדריכלי נוף.

ריצוף באבנים משתלבות מסוג קלאסית וריבועית. פארק גבעת האהבה, רחובות. תכונן משרד מילר בלום אדריכלי נוף.