גן ארבע הבנות, חיפה. תכנון אדריכלית נוף איה שלמון. ריצוף באבנים משתלבות בגוון שנהב מסותת.

ריצוף באבנים משתלבות מסוג ריבועית בגדלים שונים בגוון שנהב מסותת. גן ארבע הבנות, חיפה. תכנון אדריכלית נוף איה שלמון