מדרגות בגן גבעת האהבה, רחובות. תכנון משרד מילר בלום. ריצוף משתלבות ריבועית ואבני קלאסית

ריצוף באבנים משתלבות מסוג קלאסית וריבועית. פארק גבעת האהבה, רחובות. תכונן משרד מילר בלום אדריכלי נוף.