ריצוף בטון אדריכלי

אריחי ריצוף במידות וטקסטורות שונות, מותאמות לפרויקט וע"פ תכנון אדריכלי.

אריחים דמוי דק עץ ואריחים עם הטבעות שונות מותאמות לפרטים ואופי הפרויקט.