מחירון וקטלוג 2023

על קרקעי תת קרקעי פירים ומנהרות מיכסים ורשתות ניקוז תעלות ונקזים צינורות בטון ואביזרים נלווים מובלים מלבניים קולטנים למי גשם מחברי שוחה, אטמים וסולמות תאי בקרה עגולים וחלקיהם תאי בקרה מלבניים וחלקיהם תחנות שאיבה ותאי סגר מפרידי שמנים ודלקים מפרידי שומנים מיכלי שיקוע תקשורת וחשמל כללי בניה ריצופים ומדרגות אבני שפה ותיחום ריהוט גן ורחוב בטון אדריכלי קירות תומכים קירות אקוסטיים מעקות בטיחות 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1923 מאז שנות מצויינות ולפמן חוגגת 2023 מ ר ץ מחירון וקטלוג מוצרים ולפמן- אבן דרך בפיתוח

איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות, מקוריות, יעילות. אי איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שר איכות, אמינות, יצירתיות,תעשיה כחול נות, יחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, ,מקוריות לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, כחול תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, ת ,ת. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, ח תעמקוריות, יעילות. שרות, יעילות, ול לבן, בטיחות, ניסיון, איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, א תעשיה כחול לבן, בטיחמקוריות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. שרות, יעילות, תעשיה כחול לב ,לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות כחול יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירת תע ,מקוריות ,יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות ,אמינותאיכות, איכות, ות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכו ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירת ,ת, שרות, יעילות, מקוריות אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, י א חדשנות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות,מקוריות, שרות, יעילות, בן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיח תעשמקוריות, ת, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. שרות, יעילות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, א ,איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקורי תע ,לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות ת, ח תעשיה כחול איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, יעילות. יצירתיות, חד תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילמקוריות, כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. שרות, יעילות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירת לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות כחולאיכות, ות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, יעילות. איכות,תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. ש חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, נ ת, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעיל תעשיהמקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכו ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, ,מקוריות ת, חדשנות, שרות, יעילות, טיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יע לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יציר יחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, ח תעשיה כחול בן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, נ ת, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעיל תעשיהמקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכו ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, ,מקוריות ת, חדשנות, שרות, יעילות, טיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יע לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יציר יחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, ח תעשיה כחול יחות, ניסיון, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות תעשיה כחמקוריות, יעילות. איכות,תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. שרות, יעילות, ת, תעשיה כחול לבן, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירת כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בט תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. אמקוריות, עשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכו ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, דשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יע לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקו יצירתיות, ח תעשיה כחול עילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. אי איכות, אמינות, יציר לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה ,ת אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. שרות, יעילות, לבן, בטיחות, ניסיון תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, ח תעשיה כחול ,מקוריות יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול יעילות. איכות,תע יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שר איכות, אמינות, יצירתיות,תעשיה כחולנות, יחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניס איכות, אמינות, יצירתיות,,תעשיה כחוליה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכ יעילות. שרות, יעילות, כחול לבן, בטיחות, ניסיון, בן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטי עילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, איכות, ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנות, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול ת, אמינות, תעשיה כחולמקוריות, ת, שרות, יעילות, מקוריות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. שרות, יעילות, תעשיה כחול לבן, בטיחות, ניסיון, יעילות. איכו ניסיון, יעילות. איכות, אמינות, יצירתיות, חדשנו ,עילות, מקוריות www.wolfman-ind.co.il שנות מצויינות ולפמן חוגגת

3 תוכן העניינים מס' פרק שם הפרק על קרקעי תת קרקעי תוכן עמודים 1 בניה מבנים ומקלטים, פתרונות מיגון, גדרות וקירות, אלמנטי קבורה. 2-8 2 ריצופים ומדרגות אבני ריצוף משתלבות, אריחי ריצוף, גשרונית, מדרגות. 9-34 3 אבני שפה ותיחום, רציפים אבני שפה, אבני תיחום, אבני גן, גומות לעצים, שוקת למרזב, מחסומי "ניו ג'רסי", רציפים לאוטובוסים ומטרונית, קצה רציף רכבת. 35-48 4 ריהוט גן ורחוב ספסלים, עציצים, אשפתונים, אלמנטים לסקייטבורד/רולר בליידס/ אופניים, עמודי מחסום. 49-80 5 בטון אדריכלי בטון אדריכלי מעוצב: ריצוף, אריחי "דק", מדרגות, קופינג, חיפוי וריצוף. 81-90 6 קירות תומכים , בלוקי קאנטרי מנור, קיר ברק. KEYSTONE קירות תומכים בשיטת 91-94 7 קירות אקוסטיים קירות אקוסטיים בולעי רעש. 95-96 8 מעקות בטיחות .DELTA BLOC מעקות בטיחות לכבישים 97-104 9 פירים ומנהרות פירים אנכיים, מנהרות תשתית. 105-110 10 מכסים ורשתות ניקוז מכסים ורשתות ניקוז מכל הסוגים. 111-115 11 תעלות ונקזים תעלות מיוחדות, תעלות מגנודריין, רשתות ירדן, נקזים מחורצים, תעלות תקשורת לרכבת. 116-126 12 צינורות בטון ואביזרים נלווים צינורות בטון לסוגיהם, קשתות, תאים אינטגרליים, צינורות ליינר, צינורות דחיקה, צינורות לחץ, ציפויים, אדנים לצנרת. 127-142 13 מובלים מלבניים מובלים מלבניים - מגנובוקס. 143-145 14 קולטנים למי גשם קולטנים מסוגים שונים, תא ניקוז משולב. 146-150 15 מחברי שוחה, אטמים וסולמות , קונטור-סיל, עוצר CS-910 איטופלסט, מחברי איטוביב, אטמי חדירה מים, קידוחים, סולמות, שלבי דריכה, פודסטים. 151-159 16 תאי בקרה עגולים וחלקיהם ∅50 ; ∅60 ; ∅80 ; ∅100 ; ∅125 ; ∅150 ; ∅160 ; ∅180 תאים: , מפלים. ∅200 ; ∅240 ; ∅350 160-177 17 תאי בקרה מלבניים וחלקיהם 100X100 ; 100X120 ; 120X140 ; 150X150 תאי בקרה מלבניים: תאים מלבניים גדולים. 178-187 18 תחנות שאיבה ותאי סגר תחנות שאיבה ותאי סגר בצורות ובמידות שונות. 188-189 19 מפרידי שמנים ודלקים, מפרידי שומנים, מיכלי שיקוע מפרידי דלקים ושמנים, מפרידי שומנים, מיכלי שיקוע. 191-192 20 תקשורת וחשמל תאי תקשורת בזק, יסודות (בסיסים) קבועים וזמניים לעמודי תאורה, פלטות כיסוי לכבלים, פילרים לתקשורת וחשמל. 193-196 21 כללי תנאי אספקה והובלה, שרותי הובלה ומנוף, שרות שדה, שרותי מעבדה, אביזרי הרמה, תקנים ותוי תקן. 197-204

שיקום מוזיאון לאמנות ישראלית ברמת-גן פרויקט השיקום של המוזיאון עוסק בטרנספורמציה של מבנה תעשייתי לבניין ציבורי בעל נוכחות איקונית במרקם העירוני. עמודי הלובר וקשקשי החיפוי לחזיתות מבנה המוזיאון היו אתגר עמודים מטיפוסים שונים יוצרו בגבהים .מיוחד ומעניין עבור ולפמן . גובהם ומידותיהם ע"פ ׳ מ 0.60 ועד ׳ מ 4.70 משתנים החל מגובה תכנון המבנה תוך הקפדה על מוצר ברמת גימור בטון אדריכלי איכותי, נקי ומדוייק. יציקת העמודים נעשתה בתבניות מיוחדות אשר תוכננו ויוצרו במיוחד ע"י ולפמן מחומרים המתקדמים ביותר המיועדים לבטון אדריכלי איכותי. ולפמן גם פיתחה את אביזרי הקיבוע וההרכבה לעמודים ולקשקשי החיפוי ומתקן הרמה ייחודי לעמודים, המותאם למבנה, לאופן ההרכבה ולמגבלות השטח – עבודה מהירה על כביש ראשי פעיל במרכז רמת גן. ולפמן גאה להיות מובילה בתעשיית הבטון האדריכלי בארץ. תכנון אפרת-קובלסקי אדריכלים, אדריכל אחראי: אבינועם שרון. 4 בניה 1

5 בניה אבן דרך בפיתוח על קרקעי בניה בניה 1

תאור פעמון מיגון לשטחים פרטיים טון 10 משקל כולל דלת הדף רסיסים 50 סוג בטון: במ"ר 3.5 שטח פנים נטו: ס"מ 200X80 פתח ס"מ 20 עובי דופן פעמון מיגון לשטחים ציבורים הפעמון כולל מבואה. .50 סוג בטון: ב- .מ"ר 3.5 שטח פנים נטו: מידת מבואה: .ס"מ 90X210 900 2100 R1250 R1050 45° 3650 00 2770 2550 1973 2000 900 2100 R1250 R1050 45° 3650 2770 2550 1973 פתרונות מיגון פעמוני המיגון מתאימים לחצרות בתים, לשטחים ציבוריים ולצידי דרכים. פעמוני מיגון. תכנון: ולפמן תעשיות ולפמן גאה לתכנן ולייצר אמצעי מיגון חדשניים, החל מיצור והספקה של ממ"מ טרומי יביל מאושר ע"י פיקוד העורף ועד חדרי ביטחון ומחסות מגוונים. 6 בניה 1

7 תאור מיגונית דגם דניאל מ"ר 4.07 שטח מוגן: ס"מ. 30 קירות ותקרה 40 בטון במרחב מוגן מוסדי (ממ"מ) מאושר ע"י פיקוד העורף .מ"ר 10 שטח פנים נטו: מסופק עם מערכות ואביזרי הגמר הנדרשים. י דרישה״מפרטים ותוכניות עפ www.wolfman-ind.co.il מאושר פיקוד העורף תאור )׳מידות פנים (מ רוחב) X (אורך )׳גובה (מ שטח רצפה נטו (מ"ר) משקל (טון) 4.40 מבנה 2.10X2.10 2.50 4.40 14.1 6.30 מבנה 3.00X2.10 2.50 6.30 17.7 תוכנית מבנה יחידת שירותים תוכנית מבנה יחידת מטבח חדר בקרה www.wolfman-ind.co.il בניה בניה 1

מספר דגם H גובה מכסימלי בס"מ L אורך נטו בס"מ T עובי אחיד בס"מ עובי קיר משתנה W רוחב בסיס בס"מ משקל בק"ג עבור מידות מכסימליות T1 למטה T2 למעלה ❶ מ' 2.2 קיר מגן נייד, גובה 220 100 20 - - 110 1765 ❷ קיר "שוקת" 300 300 20 - - 120 6350 ❸ קיר מגן/גדר חיבור שקע-תקע 600 עד 150 20/25/30 - - 160 8120 ❹ קיר מגן/גדר חיבור שקע-תקע בסיס ישר 940 עד 280 עד - 40 30 210/350 לפי הגובה 31000 ❺ קיר גדר דייס, + חיבור שקע-שקע גמר חלק 130 עד 200 18 - - 70 1600 ❻ קיר מגן/גדר חיבור שקע-תקע 360 300 - 35 25 120 10000 ❼ קיר מיגון מיוחד חיבור שקע-תקע גמר חלק 300 300 40 - - 200 11950 גדרות וקירות לולפמן תעשיות פתרונות מגוונים לקירות וגדרות מבטון טרום. מחירים לפי הסכם קיר בטחוני, נמל אשדוד קיר "שוקת" קיר "גדר", הגנים הבאהים עכו 8 בניה 1

9 מבנה תחנת סניקה, אשקלון. מטר מבטון אדריכלי. 3X3 אלמנט תכנון: רימון אדריכלים. חדשנות בבניה בניה בניה 1

אלמנטי קבורה סוג האלמנט תאור אורך (מ') רוחב (מ') גובה (מ') משקל (ק"ג) 145 מכפלה דגם 1.45 מכפלה לקבורת שדה בגובה 2.35 1.00 1.45 3,370 אלמנט בודד לדגם 145 145 אלמנט בודד לקבורת שדה דגם 2.35 1.00 0.70-0.75 1,890 160 מכפלה דגם 1.60 מכפלה לקבורת שדה בגובה 2.40 1.00 1.60 3,500 אלמנט בודד לדגם 160 160 אלמנט בודד לקבורת שדה דגם 2.40 1.00 0.80 2,000 190 מכפלה דגם 1.90 מכפלה לקבורת שדה בגובה 2.40 1.00 1.90 4,030 אלמנט בודד לדגם 190 190 אלמנט בודד לקבורת שדה דגם 2.40 1.00 0.90 2,300 כוך קבורה רמון (מבנה סנהדרין) כוך לבנית מבנה קבורה בקומות 2.41 1.10 0.75 1,340 פלטה כיסוי לאלמנט קבורה פלטה לכיסוי מבטון מזוין יחידות 16 לאלמנט בודד נדרשות סה"כ יחידות 32 למכפלה נדרשות 0.68 0.125 0.05 10.6 (משקל אלמנט אחד) ולפמן תעשיות מאושרת על ידי חברה קדישא ליצור אלמנטי קבורת שדה, מכפלות וכוכים (שיטת "מבנה סנהדרין"). הקבורה הינה על פי כל כללי ההלכה. אלמנטים טרומיים, פתרון בעיית טומאת כוהנים מערכת אלמנטים טרומיים זאת מאפשרת מעבר כוהנים מעל קברים וזאת על ידי יצירת "אוהל חוצץ" בין הקברים לבין המעבר - כביש, מבנה וכו'. המערכת פותחה על פי דרישות הלכתיות ויושמה בין השאר בקו מסילת הרכבת נען-באר שבע. חלל ליציאת הטומאה הפתרון מתאפשר על ידי יצירת חלל בכל נקודה אנכית מעל הקברים באמצעות אלמנטים טרומיים מיוחדים. חלל זה יוצר "מקום לטומאה לצאת" ומובל על ידי צינור מיוחד להוצאת הטומאה. פיקוח הלכתי חשוב לציין כי השימוש באלמנטים הטרומיים לפתרון בעיית טומאת הכוהנים הוא אך ורק בפיקוח ובהנחית הגורמים ההלכתיים המוסמכים "אתרא קדישא". תכנון המערכת לקבלת מערכת העונה לדרישות ההלכה יש לקבל הנחיות ברורות לגבי הנושאים הבאים: ביצוע משטח בטון מישורי ומוחלק, קביעת התוואי, השלמות ויציקת קירות, צינורות להוצאת הטומאה וכו'. תכנון המערכת יעשה בליווי הנדסי צמוד ליצירת מערכת בטוחה אשר מתוכננת לעומסים ההנדסיים הרלוונטיים לכל פרוייקט. בנית מערכת אלמנטים טרומיים ליצירת "אוהל חוצץ" 10 בניה 1

2 ריצוף ריצוף מקצוענות ללא פשרות על קרקעי

10 *ההערות מתייחסות לכל טבלת הגוונים 2 ריצוף אפור (ללא צבע) 330 שחור - 920 צהוב זית - 110 טרה קוטה - 130 אדום - (חציל) 655 סגול - 965 חום בהיר - (חום מיוחד) 610 חום כהה - גוונים על בסיס צמנט לבן גוונים על בסיס צמנט אפור לבן צהוב כורכרי חברוני שנהב חברוני לבן כורכרי צהבהב אפור בהיר חום בהיר אדום גווני קוקטיל אפורים אפורים / שחור צהובים מדברי יין אפורים / צהוב אפרסמון כורכר / ורודים מדברי / אפור אפורים / חום נחושת חומים חומרים משובחים, מרקם מושלם ועיבוד בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, הם הבסיס לאיכות המוצרים מבית ולפמן. משטחים בו זמנית. 2-3 בגווני הקוקטייל מומלץ לרצף מתוך הגוונים המוצגים להמחשה בלבד ועשויים להשתנות בין סדרות ייצור שונות. להתרשמות ניתן לבדוק את האבן הרלוונטית במפעל. צורות העיבוד השונות המתוארות בדף זה אינן מתאימות לכל סוגי האבנים, יש להתייעץ עם המפעל לקבלת נתונים. תמנע אשקלון טבלת גוונים

11 שחור בזלת חום בהיר מנוקד כורכר גרניט ורונה שנהב מנוקד מוזהב צהוב מנוקד גרניט שנהב קוקטייל אפורים קוקטיל אפורים/חום מסותת קוקטייל נחושת קוקטייל צהובים גווני סיתות וליטוש גרניט אפור בהיר אפור מנוקד גרניט אפור כהה גרניט לבן גרניט אפרסק גרניט צהוב שחור מנוקד גרניט אפור אפור בהיר משי אפור משי גרניט חום בהיר לבן אבן גרניט שחור תמנע אשקלון מסותת אפור בהיר מנוקד Shot Blast סיתות סיתות עדין של פני האבן מקנה מראה של חספוס דק דוגמת סיתות מוטבה או מסמסם עדין. באמצעות הסיתות מתקבל חידוד הגוון וחשיפת האגרגטים המרכיבים את שכבת הציפוי. ליטוש השחזה עדינה של פני האבן מייצר מראה חלק של משטח הריצוף. על ידי ההשחזה מתקבלת חשיפת האגרגטים המעשירים את פני האבן וחידוד הגוונים בשכבת הציפוי. ההשחזה העדינה מאפשרת מראה מלוטש יחד עם דרגת החיספוס הנדרשת למניעת החלקה. גרניט אפור אגמים הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד ועשויים להשתנות בין סדרות ייצור שונות. להתרשמות ניתן לבדוק את האבן הרלוונטית במפעל. תופעת ה"הלבנה" של אבנים משתלבות מוכרת לכל יצרני האבנים המשתלבות בארץ ובעולם ובולטת בעיקר בגוונים מסוימים. זוהי תופעה טבעית וחולפת, אינה מעידה על פגם כלשהו במוצר ואינה נחשבת כזאת. התופעה מתרחשת בעיקר בחורף ומתבטאת בשכבה לבנה של אבקת גיר (קלציום קרבונט) והיא חולפת מעצמה תוך כשנה מעצם השימוש בשטח המרוצף ועל ידי הרוח והגשם. משטח מרוצף משטח עם תופעת הלבנה 2 ריצוף

12 2 מיוצר בגווני הליטוש ובגווני הקוקטיל המיוחדים של ולפמן ASCENSO - SUPER CLEAN ספיגה נמוכה ניתן לניקוי בקלות רבה R13 / R11 מקדם החלקה עמידות גבוהה לשחיקה, מתאים לריצוף בתנאים אגרסיביים, ׳כמו אזורי קרבה לים, מרכזי קניות וכו ולפמן גאה להציג: ASCENSO - Super Clean ייצור מיוחד של אריחים יוקרתיים, המאפשר ניקוי מהיר וקל ריצוף

13 2 הערות: . ריצוף כרמלסטון, אבני תמנע ואבנים שקיבלו עיבוד פני 1 האבן - יבוצע הידוק ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד. . המנעות משבירת האבנים - כדי להימנע משבירת אבני 2 הריצוף, תופעה השכיחה באריחי ריצוף גדולים, יש לוודא כי: - המצע (מצע סוג א') פולס והודק היטב. ס"מ. 4-5 - פיזור החול אחיד וגובהו אינו עולה על מ"מ בין האבנים. חובה להשתמש 3-4 - נשמר מרווח של בספייסרים ידניים שיסייעו לשמור על המרווח הנכון. . להנחת אריחי ריצוף גדולים כמו אבני "תמנע" ואריחי בטון 3 אדריכלי מומלץ שהקבלן ישתמש במכשיר הרמה בואקום המסייע בהרמת ובהנחת האריח. ניתן לשכור מהמפעל מכשיר הרמה כזה. )CST -107( . הנחת ריצוף אבן כרמלסטון רובע 4 - הריצוף יבוצע על פי ההנחיות במפרט הטכני לריצוף באבנים משתלבות. - האבן מבוקעת בגודל משתנה ולכן הפוגות בין האבנים אינן אחידות. יש למלא את הפוגות בחול או בזלת ולהדק בעזרת פלטה ויברציונית עם תחתית גומי. - יש לנקות היטב את המשטח לאחר ההידוק. לאחר ניקוי המשטח המרוצף רצוי לשים לתוך הפוגות דבק אקרילי נוזלי שקוף באמצעות מרסס או משפך. - ההתזה של החומר תעשה לתוך הפוגות תוך הקפדה של הספגת החומר במישקים, יש לבדוק שהנוזל חדר לכל המישק. - חומר זה הינו חומר נוזלי המיועד לייצב את המילוי במישקים בין אבני ואריחי הריצוף, לאחר יישומו והתקשותו שומר החומר על גמישות המיסעה או המשטח המרוצף ומונע יציאת החול או הבזלת מהמישקים, ומותיר אותו מעוצב ועמיד בפני ניקוי, רוחות וזרימת מים. . בדוגמת שילוב אבנים גדולות עם קטנות מומלץ לקבל 5 הדרכה ויעוץ לגבי שיטת הביצוע מאיש שדה של ולפמן תעשיות. . הגנה ואיטום: 6 מגיעות ללא פעולת 3 ובפרק 2 האבנים המשתלבות בפרק הגנה או איטום לפני שטח. בטון בכלל והריצופים בפרט סופגים נוזלים ועלולים להיווצר כתמים בפני השטח. ניתן ומומלץ ליישם הגנה כדוגמת חומר סילר לאחר גמר הריצוף על פי הוראות יצרן חומר האיטום. על הקבלן לבדוק את טיב הסחורה לפני התחלת הריצוף. באחריות הקבלן להודיע לנציג החברה על כל אי התאמה לפני תחילת עבודה עם החומר שסופק. מ"ר או בגמר יום העבודה רצוי 150-100 לאחר הנחה של 1 להדק את השטח המרוצף. ההידוק ייעשה עד למרחק של מ' מקצה גבול העבודה למניעת שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול. 5-10 - יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב מ"מ מעל גובה אבן השפה. ההידוק ע"י הפלטה הויברציונית משקע את האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי ס"מ אחד ומיישר את פני המשטח. הנחת אבני הריצוף את הנחת אבני הריצוף רצוי להתחיל מקו ישר של אבני שפה, מקיר קיים או מכל מחסום יציב וישר אחר. אזהרה! במשטח שאינו חסום (נעול) בשוליו עלולה לקרות "תזוזה" של האבנים שתגרום להתרחקותן זו מזו ולהתפוררות המשטח. . ביסוס המשטח יבוצע על-פי הנחיות יועץ 3 לשכבת ההנחה מומלץ להשתמש בחול. החול מתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י הקרקע/מתכנן מבנה, וזאת בהתאם לסוג הקרקע באתר. במשטחים רחבים וגדולים רצוי להשתמש בחוט בנאים כדי לסמן קווים שיבטיחו קווי ריצוף ישרים לכל אורך המשטח. .1% ושיפוע רוחבי מינימלי של 0.5% בריצוף מיסעה, להבטחת הניקוז, מומלץ לתכנן שיפוע אורכי מינימלי של מ"מ. למרווח זה חשיבות רבה מאוד באפשרו לחול לחדור אל בין האבנים ולמלא 3 יש להקפיד להשאיר בין האבנים מרווח של חללים אלה. החול נמצא בין האבנים ומונע שבירת פינותיהן בעת ההידוק תחת עומסים כבדים. " ריצוף "תמנע" ואריחי בטון אדריכלי יש חשיבות קריטית לשמירת המרווח בין 101 באריחי ריצוף גדולים כדוגמת "כרמלסטון האבנים. מומלץ להיעזר בספייסרים ידניים (הניתנים לרכישה בחנויות לחומרי בנין) בהנחת האבן, כמוצג בתמונות. לתשומת לבכם! מוצרינו מיוצרים בהתאם לתקנים הישראליים ומלווים בתוי תקן. ריצוף

14 2 סדרת ריבועית מלבנית מלבנית מלוטשת גוון גרניט לבנה, שכונת אגמים. תכנון: עמרם שילינג אדריכל נוף ריצוף

15 2 סדרת ריבועית מלבנית ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור ריבועית MP-11 ס"מ 10X10X6 ק"מ 60 עד 12.50 102.60 74.40 67.80 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו קוקטייל מסותת מ״ ק 225 עד 25.90 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP - 3 ס"מ 20X10X6 ק"מ 60 עד 12.50 93.80 65.80 59.00 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP - 3 ס"מ 20X10X8 ק"מ 60 עד 16.60 108.80 76.30 69.00 ק"מ 120 עד 23.10 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 34.50 222.40 175.70 הובלה לבן צבע אפור מלבנית מפוצלת MP-28 ס"מ 20X10X6 ק"מ 60 עד 12.50 93.80 65.80 59.00 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן 166.20 אפור מלבנית משובצת MP-8 ס"מ 20X10X6 ק"מ 60 עד 12.50 93.80 65.80 59.00 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-10 ס"מ 20X20X6 ק"מ 60 עד 12.50 93.80 65.80 59.00 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-26 ס"מ 20X40X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.40 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 26.10 182.80 141.50 ריצוף *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם.

16 2 סדרת ריבועית מלבנית ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור ריבועית MP - 6 ס"מ 7.5X7.5X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו קוקטייל מסותת מ״ ק 225 עד 25.90 160.40 141.50 הובלה לבן צבע אפור ריבועית MP-7 ס"מ 15X15X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור ריבועית MP-12 ס"מ 30X30X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-4 ס"מ 15X30X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-4 "מ 15X30X8 ק"מ 60 עד 16.60 12.90 91.20 82.90 ק"מ 120 עד 23.10 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 34.50 222.40 175.70 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-16 ס"מ 7.5X22X6 שווה ערך לאבן יתד ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 ריצוף *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם.

17 2 סדרת ריבועית מלבנית ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור ריבועית MP - 17 ס"מ 12.5X12.5X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-18 ס"מ 12.5X25X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור ריבועית משובצת MP-19 ס"מ 25X25X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-52 ס"מ 25X37.5X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-53 ס"מ 25X50X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור ריבועית MP-54 ס"מ 37.5X37.5X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-55 ס"מ 50X37.5X6 ק"מ 60 עד 12.50 106.90 78.50 71.60 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 182.80 141.50 ריצוף *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם.

18 2 סדרת נגישות ריצוף

19 2 ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור ריבועית אבן סימון לעוורים עם בליטות MP-14 ס"מ 20X20X6 ק"מ 60 עד 20.30 173.90 122.20 108.70 ק"מ 120 עד 20.30 מסותת מ״ ק 225 עד 25.90 341.10 הובלה לבן צבע אפור ריבועית אבן סימון לעוורים עם פסים MP - 15 ס"מ 20X20X6 ק"מ 60 עד 20.30 173.90 122.20 108.70 ק"מ 120 עד 20.30 מסותת מ״ ק 225 עד 25.90 341.10 ₪- מחיר ליחידה ב שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור ריבועית MP-33 ס"מ 30X30X6 ק"מ 60 עד 12.50 149.40 105.20 86.70 ק"מ 120 עד 17.30 מ״ ק 225 עד 25.90 הובלה לבן צבע אפור מלבנית משובצת MP-34 ס"מ 30X30X7 ק"מ 60 עד 12.50 149.40 105.20 86.70 ק"מ 120 עד 17.30 מ״ ק 225 עד 25.90 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-31 ס"מ 40X40X7 ק"מ 60 עד 14.60 139.80 109.90 89.00 ק"מ 120 עד 20.30 מ״ ק 225 עד 30.30 הובלה לבן צבע אפור חומשית MP-32ֿ ס"מ 40X40X7 ק"מ 60 עד 14.60 139.80 109.90 89.00 ק"מ 120 עד 20.30 מ״ ק 225 עד 30.30 הובלה לבן צבע אפור מלבנית MP-35 ס"מ 80X80X7 ק"מ 60 עד 14.60 566.30 566.30 480.80 ק"מ 120 עד 20.30 מ״ ק 225 עד 30.30 סידרת נגישות / אבני סימון ריצוף

20 2 ריצוף פארק תעשיות בר לב, ריצוף אבני תמנע מלוטש, פסי ריצוף בכרמל ־ טבעי. 103 סטון סדרת תמנע אבן תמנע מלוטשת- שנהב מנוקד אבן תמנע אשקלון - כורכרי ןאבני תמנע מסותתות עם אבני כרמלסטו

21 2 האריח עוצב במסגרת קורס בטכניון ע"י הסטודנט שאול רובין בהשראת מבנה העלה ומאפשר משחקי הרכבה מגוונים דוגמאות הנחה לאריח תמנע מחורצת - עלה *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם. ריצוף סדרת תמנע אריחים במידות גדולות, פאזה מינימאלית וגמר איכותי. אבני תמנע מומלצות לייצור עשיר באגרגטים בגמר סיתות או מלוטש במבחר גוונים. Shot Blast עדין 3-4 אבן תמנע יש לרצף במרווח הנחה בין אבן לאבן של מ"מ. משטחי הריצוף מסוג תמנע יש להדק בעזרת מכבש עם תחתית גומי. אבני תמנע הגדולות מומלץ להרים עם מתקן הרמה בואקום. המתקן קיים להשכרה במפעל. ס"מ. 5.6 - גימור מלוטש באבן מפחית את עובי האבן ל ניתן להזמין את האבן במבחר גוונים ובעיבודים שונים של פני ובתאום 18-16 האבן כמתואר בדף נתונים אדריכליים בעמ' עם מחלקת שיווק או הנדסה. ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-206 ס"מ 30X30X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-204 ס"מ 30X60X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-205 ס"מ 60X60X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע מחורצת- עלה MP-212 ס"מ 40X40X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90

22 2 *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם. ריצוף ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור תמנע דמוי עץ MP-207-W ס"מ 10X40X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-207 ס"מ 10X40X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-201 ס"מ 20X40X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-202 ס"מ 40X40X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-203 ס"מ 40X60X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-208 ס"מ 40X80X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 הובלה לבן צבע אפור תמנע MP-209 ס"מ 40X100X7 ק"מ 60 עד 14.60 136.80 108.90 96.50 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.30 202.10 176.90 אריחים במידות גדולות, פאזה מינימאלית וגמר איכותי. סדרת תמנע

23 2 *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם. ריצוף אבני חבק ₪- מחיר לחצי חבק ב שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור חבק MP-22 ס"מ 20X20X6 ק"מ 60 עד 12.50 49.60 41.30 37.00 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 77.10 56.90 הובלה לבן צבע אפור חבק MP - 23 ס"מ 25X25X6 ק"מ 60 עד 12.50 59.00 52.90 50.30 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 91.00 67.00 ₪- מחיר לרבע חבק ב שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור חבק MP-24 ס"מ 40X40X6 ק"מ 60 עד 12.50 86.40 68.40 63.40 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 134.00 98.60 הובלה לבן צבע אפור חבק MP-25 ס"מ 50X50X6 ק"מ 60 עד 12.50 87.70 70.70 64.80 ק"מ 120 עד 17.30 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 25.90 135.10 100.00 הובלה לבן צבע אפור חבק טרנטו CST-106-X ס"מ 27X29X7 ק"מ 60 עד 14.60 87.70 70.70 64.80 ק"מ 120 עד 20.30 אסנסו קוקטייל מסותת מ״ ק 225 עד 30.30 100.00

24 2 ריצוף סדרת משתלבות מיוחדות HISTORICO סדרת היסטוריקו סדרת קלסית ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור עובי דקורית MP-9 ס"מ 14X23X6 ס"מ 14X23X8 ק"מ 60 עד 12.80 97.70 68.90 61.20 6 ק"מ 120 עד 17.30 לבן צבע אפור עובי מ״ ק 225 עד 25.90 115.20 80.50 72.90 8 הובלה לבן צבע אפור עובי שילובית MP-1 ס"מ 13X24X6 ס"מ 13X24X8 מחירים לפי הסכםס"מ. * 13X24X10 ק"מ 60 עד 12.80 97.70 68.90 61.20 6 ק"מ 120 עד 17.30 לבן צבע אפור עובי מ״ ק 225 עד 25.90 115.20 80.50 72.90 8 הובלה לבן צבע אפור עובי דבלטי MP-2 ס"מ 16.5X20X8 מחירים לפי הסכםס"מ. * 16.5X20X10 ק"מ 60 עד 16.60 115.20 80.50 72.90 8 ק"מ 120 עד 23.10 לבן צבע אפור עובי מ״ ק 225 עד 34.50 לפי הסכם לפי הסכם לפי הסכם 10 ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן מסותת הובלה לבן צבע אפור קלסית MP-81 ס"מ 11.5X11.5X6 ק"מ 60 עד 12.80 134.80 109.90 76.60 68.60 ק"מ 120 עד 17.30 מ״ ק 225 עד 25.90 מסותת הובלה לבן צבע אפור קלסית MP - 82 ס"מ 11.5X17.2X6 ק"מ 60 עד 12.80 134.80 109.90 76.60 68.60 ק"מ 120 עד 17.30 מ״ ק 225 עד 25.90 ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן מסותת הובלה לבן צבע אפור היסטוריקו MP-111-N ס"מ 18X12 ס"מ 12X12 ס"מ 9X12 ק"מ 60 עד 12.50 126.30 110.10 76.60 68.60 ק"מ 120 עד 17.30 מסותת לבן צבע אפור מ״ ק 225 עד 25.90 146.50 127.50 88.80 79.60 ס"מ 8 עובי ס"מ 6 עובי

25 2 ריצוף סדרת כרמלסטון , אלגנט, בגווני קוקטיל. 101 ישיבת בני עקיבא – אלקנה. כרמלסטון תכנון: מתיתיהו אבשלומוב אדרכלים

26 2 *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם. ריצוף אבנים משתלבות עם קונטור בקווים שבורים ללא פאזות המקנים סגנון של אבן טבעית. מרקם האבן, הגוונים והגדלים השונים מאפשרים משחקי עיצוב, תיחום או יצירת מקצב במרחב. ניתן לשוות לאבן מראה אבן טבעית בעזרת גווני הקוקטיל, הסיתות או הליטוש. גימור טבעי - שטח פנים גלי רסטי. פני האבן הגליים מדמים אבן טבעית מעובדת ומסותתת. גימור אלגנט - שטח פנים ישר. פני האבן השטוחים מקנים סגנון אבן טבעית מנוסרת. אבן בעלת קו נקי המאפשרת עיצוב עכשוי. 16x16 16x28 16x20 16x32 16x24 16x16 16x28 16x20 16x32 16x24 24x40 24x48 24x32 30x40 24x40 30x48 24x48 30x32 101 כרמלסון סט אבנים - 102 כרמלסון סט אבנים - ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טבעי CST-101-N CST-101-E רוחב אבן משתנה: ס"מ 7 עובי ס"מ, 30/24/16 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו מלוטש רק באלגנט אסנסו קוקטייל מלוטש מסותת רק באלגנט מ״ ק 225 עד 30.60 182.90 138.80 הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון אלגנט CST-102-N CST-102-E מידות אבן משתנות, ברוחב: ס"מ 7 עובי ס"מ, 16 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו מלוטש רק באלגנט אסנסו קוקטייל מלוטש מסותת רק באלגנט מ״ ק 225 עד 30.60 182.90 138.80 סדרת כרמלסטון 24x32 ליטוש לדגמי אלגנט בלבד.

27 2 *אסנסו קוקטייל, אסנסו מלוטש, מחירים לפי הסכם. ריצוף ₪- ר ב״מחיר למ שם ותאור האבן הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טרנטו CST-104-E CST-104-N ס"מ 21.6X27X7 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.60 182.90 138.80 הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טרנטו CST-111-E CST-111-N ס"מ 13.5X27X7 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.60 182.90 138.80 הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טרנטו CST-105-E CST-105-N ס"מ 13.5X21.6X7 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.60 182.90 138.80 הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טרנטו CST-105-E CST-105-N ס"מ 13.5X21.6X6 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו מלוטש אסנסו מסותת מלוטש קוקטייל מ״ ק 225 עד 30.60 182.90 138.80 הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טרנטו CST-106-E CST-106-N ס"מ 13.5X14.5X7 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו קוקטייל מסותת מ״ ק 225 עד 30.60 138.80 הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טרנטו CST-106-E CST-106-N ס"מ 13.5X14.5X6 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו קוקטייל מסותת מ״ ק 225 עד 30.60 138.80 הובלה לבן צבע אפור כרמלסטון טרנטו CST-113-E CST-113-N ס"מ 13.5X10X7 ק"מ 60 עד 15.00 122.20 101.10 96.50 ק"מ 120 עד 20.50 אסנסו קוקטייל מסותת מ״ ק 225 עד 30.60 138.80 כרמלסטון טרנטו

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==